Nhấn vào microphone rồi bắt đầu nói nhé.

Cần đọc ít nhất 2 từ/1 lần, dùng để kiểm tra phát âm, nếu đọc đúng sẽ hiện lên câu vừa đọc.

Trên điện thoại bạn vào: cài đặt(settings) > ứng dụng (apps) > nhấn vào Luyện nghe-nói tiếng Trung > Cho phép (Permission) > Microphone > chọn cho phép (Allow) để kích hoạt tính năng này nhé.

M
I
C
Close My Cart
Close
Close
Danh mục :